Tuesday, November 17, 2009

Направете вашата спална соба да е место во рајот


Вашата спална соба има ефект на квалитетот на вашиот сон, и е многу важен фактор за вашето здравје, среќа и успех. Кога го планирате вашиот живот, треба да го осмислите и делот за ваша ревитализација.

Вашиот кревет треба да биде удобен, и енергијата треба мирно да протекува низ вашата соба. Под креветот не треба да имате ништо, за да енергијата може да циркулира правилно.

Спалната соба треба да биде обоена во меки бои кои и одговараат на вашата енергија за да може мирно да се одморите. Таа никогаш не треба да биде обоена во црвено. Свеж воздух треба секогаш да циркулира низ вашата дневна соба и исто така низ остатокот на домот. Вашата спална соба не треба да има огледало кое гледа во креветот или да е поставено позади креветот, бидејќи пречи за мирен сон. Истотака вашите стопала не треба да гледаат во вратата.

Во спалната соба не треба да има греди на таванот или на подот, бидејќи го нарушуваат протокот на доброто Чи. Секаде треба да се избегнуваат, а особено во спалната. Ако постојат греди на таванот, покријте ги, или ставете зеленило близу нив. За гредите на подот како решение може да биде поставување на шупливи ѕвонци.

Погодни правци за положба во која спиење во зависност од вашиот Киа број:

Киа број 1 – север, југ, исток, југоисток

Киа број 2 – југозапад, североисток, запад, северозапад

Киа број 3 – исток, југ, север, југоисток

Киа број 6 – југоисток, север, исток, југ

Киа број 7 – северозапад, југозапад, запад, североисток

Киа број 8 – североисток, југозапад, запад, северозапад

No comments:

Post a Comment