Tuesday, November 17, 2009

Фенг шуи: животни подрачја


При анализа на планот на просторот во домот, една од најдревните и најупотребуваните алатки во фенг шуи е ло-шу (lo shu - магичен квадрат). Тоа е квадрат со 9 полиња, при што на секое поле е назначен број од 1 до 9. Збирот на сите полиња во било која насока изнесува 15, поради што овој квадрат го носи името “магичен квадрат”. Ло-шу во фенг шуи претставува основа за анализа на просторот.
За анализа на просторoт се користиме со симболот pa kwa (багуа). Toj се поставува на планот на станот, откако претходно ќе биде определена средишната точка и ориентацијата на просторот во однос на страните на светот. Со помош на багуа се определува кое животно подрачје припаѓа во определен дел од просторот.
1. Кариера (KAN)

Ова поле се поврзува со кариерата, секојдневните обврски, животниот пат и нашата насока во животот. Се поврзува со северната страна на просторот и со елементот вода. Доколку во него има негативните аспекти, истите предизвикуваат постојани пречки на патот, лош избор на целите, недостаток на амбиции, постојани нови почетоци и постојано незадоволство во професијата.


2. Односи (KUN)

Ги претставува нашите односи со другите луѓе – партнерот, пријателите, нашата отвореност за примање и давање. Го поврзуваме со елементот земја и со југозападната страна. Негативните елементи во овој простор влијаат лошо на плодноста на жената, допринесуваат за лоша комуникација помеѓу партнерите, осаменост, неможност за пронаоѓање на партнер, а жената не се наоѓа во рамноправна позиција во рамките на семејството.


3. Предци (CHEN)

Ова поле на багуа му припаѓа на семејството, предците, постарите лица и авторитети. Го поврзуваме со елементот дрво, а насоката е исток. Доколку имаме проблеми со авторитети или ни недостасува енергија, ако сме летаргични или тврдоглави, тогаш постои проблем во ова подрачје.


4. Благосостојба (SUN)

Ова е подрачје на благосостојба, богатство и личен напредок. Под благосостојба не се подразбираат само пари, туку и добро здравје, љубов, потомство, среќни околности, добивање на вистински информации, покани за битни настани, односно да се биде во право време на право место. Му припаѓа елементот дрво и насоката е југоисток. Проблемите во остварувањето на целите, застоите, финансиските ерозии укажуваат на проблеми во овој дел од просторот.


5. Здравје (TAI CHI)

Подрачјето на центарот се поврзува со здравјето на духот и на телото, со стабилноста и со рамнотежата. Му припаѓа на елементот земја. Во него се среќаваат сите енергии на небото и на земјата. Овој простор треба да биде празен.


6. Помагачи (CHIEN)

Ова подрачје ги претставуваат нашите видливи и невидливи помагатели, ментори, духовни идоли, нашиот духовен аспект, како и патувањата. Тоа кажува колку помош добиваме, но и даваме на другите. Елементот кој му припаѓа е металот, а насоката е северозапад. Негативните аспекти во овој простор доведуваат до изолираност, губење на енергија, беспомошност како и недостиг на поддршка во животот.


7. Креативност и деца (TUI)

На ова подрачје му припаѓаат креативноста, децата и послабите од нас, хобијата и нашите проекти и треба да ја поттикнува опуштеноста и креативноста, дружељубивоста, творечката работа. Елемент кој му припаѓа е металот, а насоката е запад. Блокадите во креативното изразување, неможноста за уживање во животот и невозможноста за зачнување се резултат на лошо уредено подрачје на креативност.


8. Мудрост (KEN)

Мудроста, знаењето, учењето, стекнувањето на нови искуства и личен развој, запознавање на самиот себе, фокусирањето припаѓаат на ова подрачје. Елементот е земја, а насоката е североисток. Доколку се чувствувате несигурно, не можете да го пронајдете својот мир, често се расправате, немате сила за нови почетоци, тогаш постојат проблеми во овој простор.


9. Иднина (LI)

Ова подрачје го поврзуваме со угледот во општеството, честа и славата, силните признанија, харизмата, просветлувањето, иднината и целите. Елементот во ова подрачје е огинот, а насоката е југ. Лошо уреденото подрачје на иднината доведува до несигурност, зависност од други мислења, недостаток на инспирација, недостаток на цели во животот, како и непризнавање од другите.

За крај, треба да се знае дека и опкружувањето на домот е исклучително важно бидејќи тоа го определува видот и квалитетот на енергијата која влегува во домот.

Кревет според фенг шуи


Познато е дека квалитетот на душекот и положбата на креветот директно влијаат на здравјето на човекот.Еве неколку фенг шуи совети поврзани со оваа тематика:

За овозможување на добар сон според фенг шуи се советува под креветот да има воздушен простор, како и празен ѕид над креветот.

Покрај изборот на квалитетен кревет, важно е и да се избере квалитетен душек. Впрочем, во креветот минуваме приближно една третина од животот. Денес на пазарот може да се најдат голем број квалитетни душеци произведени по најсовремена технологија, во согласност со сознанијата добиени од опсежни научни истражувања.

Според фенг шуи креветот за две лица задолжително треба да има едноделен душек – два душека на еден кревет доведуваат до раздвојување на партнерите (и можен прекин на емоционалната врска). Подниците може да бидат одвоени, што е особено практично ако едниот партнер е значително потежок од другиот или ако немирно спие. Големината на креветот истотака е важна – креветот не треба да биде ни премал (доведува до намален потенцијал за успех во животот), а ни преголем (што може да доведе до одлив на приходите).Се препорачува креветот да има полно заглавје, додека шупливото, решеткасто или заглавјето од летви се непожелни. Потполно чувство на сигурност се постигнува со прилепување на креветот со заглавјето до ѕид. За рамноправен однос меѓу партнерите фенг шуи советува да се овозможи приод до креветот од двете страни – затоа немојте да го прилепувате креветот по должина до ѕид. Ова правило не важи доколку креветот е за едно лице.

Најповолно е просторот под креветот да биде празен. Ако под креветот се наоѓаат фиоки, тие треба да бидат уредни. Не е добро да бидат натрупани со разни работи бидејќи во тој случај се спречува циркулација на енергијата. Во фенг шуи многу низок кревет или само душек на подот е непожелно.

За добар сон фенг шуи препорачува празен ѕид над креветот. Полиците или ормар-мост го пристискаат лицето кое спие и може да предизвикаат проблеми со спиењето, па и здравствени проблеми. Истотака треба да се избегнува спиење под кос кров односно греда.

Привлечете богатство во својот дом (фенг шуи)

Древното кинеско учење фенг шуи има за цел привлекување на позитивната енергија, а тоа се однесува и на привлекување на благосостојбата, богатството и личниот напредок. Неговиот концептот вклучува радост, мир и хармонија која ќе го привлече богатството кое ви е потребно во животот. Југоисток е правецот во фенг шуи кој се однесува на благосостојбата, а владеjaчки елемент е дрвото.


Исчистете го нередот

Според фенг шуи, доколку почуствувате дека не ви оди најдобро на финансиски план, можеби треба да направите само мала промена на предметите во домот, за да привлечете богатство.
Уреден дом - предуслов за благосостојба


Еден од начините да се постигне оваа е да се расчисти физичкиот неред во вашата околина, што ќе доведе до помал ментален неред во вашиот живот. Ако влезете во соба која е чиста и уредна, ќе забележите дека вашиот ум ќе биде поопуштен и посмирен, што е предуслов за проектирање на позитивна енергија. Оваа позитiвна енергија ќе привлече уште повеќе позитивна енергија, што е една од главните цели на фен шуи.

Значи, една од првите работи која треба да се направи е да се исчисти просторот во домот. Фрлете ги сите расипани и неупотребливи предмети, оние кои не сте ги употребувале со години, за кои се поставува прашањето дали некогаш повторно ќе ги користите. Југоисточниот агол на куќата или станот треба да биде исклучително чист и уреден. Совет е тоа место да биде осветлено преку целиот ден.


Поставете фонтана или аквариум

Вие и вашата околина треба да бидете канали низ кои ќе се создава позитивна енергија. Според фенг шуи, постојат многубројни техники кои може да ви помогнат да создадете позитивна енергија. Една од нив е водата која тече. Таа го зголемува ефектот на дрвото. Водената фонтана претставува едноставен начин за креирање на позитивна енергија, а истовремено и помага во создавање на опуштена атмосфера.
Фонтаната го привлекува богатството


Наместо фонтаната, во југоисточниот дел може да се постави и аквариум кој треба редовно да се одржува. Треба да се изберат поенергични риби со живи бои, кои би ја стимулирале позитивната енергија (на пример, златни рипки). Би било добро бројот на рибите да биде девет, кој според фенг шуи е среќен број. Не е добро да се има истовремено и фонтана и аквариум бидејќи ефектот би бил пресилен.

Бидејќи водата е поврзана со богатството, истекувањето на водата симболизира расипување на богатството. Славините кои прокапуваат, според фенг шуи, претставуваат бегање на богатството од нас, додека затнатите доводи симболизираат забавен проток на парите. Затоа е битно редовно да се одржуваат славините и водоводните цевки во домот.


Симболи на богатството


Постојат многу симболи во фенг шуи кои привлекуваат богатство. Употребувајте ги оние кои најмногу ви се допаѓаат или пак најмногу ве асоцираат на богатство и благосостојба.

Кинески парички


Кинеските парички поврзани со црвена врвка се смета дека се среќни кога станува збор за внесување на богатство во домот. Овие парички може да ги ставите на место каде што ќе бидат во постојан контакт со вашите пари.
Фигура на Буда кој седи на куп од пари


Тронога жаба и желка, фигурана Буда кој седи на куп од пари, како и макета на трговски брод натоварен со богатство исто така симболизираат и привлекуваат богатство. Пар од кинески Фу песови, мажјак и женка, кои се поставени пред влезот во деловниот простор, според фенг шуи, помагаат да се донесат финансии во тој простор.
Пар Фу песови

Избор на мебел (фенг шуи)

Според фенг шуи, во домот подобро е да има нов мебел отколку старински мебел од антикварница. Ова особено важи доколку не сте експерт за старински мебел, бидејќи со внесување на стари предмети во домот може да се внесе лоша енергија. Овој мебел може да има застоена енергија која може да не се вклопи добро со енергијата на останатиот мебел.

При изборот на комода, фенг шуи препорачува таа да нема остри рабови, туку заоблени и на тој начин да не изгледа заканувачки. Од истата причина, поповолни се и комоди кои имаат врати кои ги сокриваат отворените полици. Всушност, воопштено правило според фенг шуи е дека добро парче мебел е она парче кое нема остри, "заканувачки" ивици.

Избегнувајте комоди кои се работени во резба која отсликува опасни животни. Енергијата на таквите тешки парчиња мебел може да го преплави домот.
Комодите кои во дизајнот имаат крстови, дијаманти и било какви врвови, не им носат среќа на сопствениците.


Кружна, овална и октагонална маса поставена во трпезаријата е многу посоодветна отколку квадратна или правоаголна, бидејќи нема остри ивици кои ги раздвојуваат луѓето.

Плакарите вградени во ѕидот делуваaт позитивно бидејќи ги пополнуваат аглите на собата.

При избор на гарнитура за седење треба да се знае дека добар распоред на елементите е постигнат кога тие формираат правилен облик: правоаголник, квадрат, или осмоаголник кој се смета за исклучително поволен за распоред на мебелот во дневната соба, како и за дизајнот на прекривката на трпезариската маса.

Избегнувајте распоред на елементите од гарнитура за седење во облик на буквата L или U, бидејќи на тој начин сугерирате дека нешто не е потполно или дека нешто недостасува.

Уредување на балконот според фенг шуи

Секој балкон, па и најмалиот може да се уреди според правилата на фенг шуи и да стане пријатно место за дружење, пиење на ладен пијалок или читање. Надворешниот простор претставува продолжеток на домот и неговото влијание директно се рефлектира на квалитетот на живот во домот. Најважно е да се постигне хармонија – пред сè во поглед на бројноста на парчињата мебел и растенијата, како и на нивните димензии кои треба да одговараат на големината на просторот.


Растенијата симболизираат дрво, раст и развој, па затоа треба да се одржуваат здрави, а доколку се свенати треба да се заменат. Освен тоа, тие претставуваат звучна бариера за бучавата од улицата, а може и да заштитат од несакани погледи. При изборот на цвеќе, треба да се избегнуваат растенија кои растат надолу и растенија кои имаат трња и иглички. Исто така треба да се избегнуваат растенија кои имаат остри листови со налик на сабја (се среќаваат често кај палмите и јуките), како и кактуси. Бонсаито според фенг шуи никако не се препорачува поради фактот дека е во спотивност со прородата. Најповолни материјали за садови за цвеќе се природните – глина, теракота и керамика.


За затскривање на погледите може да се постават дрвени перголи на кои би биле растенија ползавци кои создаваат убава зелена завеса (на пр. ружи, украсен слак (Ipomea tricolor) или сина ѕвезда). Растенијата со висок раст можат да се користат како параван или да се постават пред страничен ѕид. Особено декоративно делува и цвеќе поставено во висечки корпи.

Кај малите балкони и лоѓии, поради просторната ограниченост, потребно е распоредување на растенијата по височина. За оваа намена, освен висечките корпи, може да послужат дрвени или метални полици, или стари лествици на кои би се поставиле цвеќињата.


Старата полица или мебелот може да се обноват со премаз на боја и на нив да се постават цвеќиња и украси. Во жардинерите засадете цвеќе со нисок раст или зачински растенија. Доколку станува збор за поголем простор, може да направите и сандак на тркалца во кој ќе бидат засадени разновидни мирисни растенија, па по потреба како мал параван ќе го поместувате на балконот.

Најповолниот материјал за мебелот се определува според компасната страна на балконот или терасата. Во случај просторот да се наоѓа на запад, северозапад или север најдобар избор е металот; за источните и југоисточните простори се препорачува дрво или бамбус; за јужните пластиката; за југозападните и североисточните балкони освен каменот може да се избере и пластиката.


Кај поголемите тераси најчесто има доволно простор за скара. Притоа треба да се осигура местото од несакан пожар. Ѕиданите камини се поквалитетно решение од подвижните скари, но поради нивната големина и тежина често е невозможно да се постават на терасата. Во фенг шуи исклучително важна е локацијата на скарата. Не е добро таа да се постави веднаш до прозорецот или вратата. Најповолни места се јужните, југозападните и југозападните делови на терасата, а треба да се избегнува западното и северозападното подрачје. Во случај единственото можно место во просторот на кое може да се постави скара да биде запад или северозапад, се препорачува употреба на подвижна скара после чија употреба ќе се тргне на друго место.

Огледалото и фенг шуи


Еден од најчесто користените лекови во фенг шуи е огледалото, предмет кој може да го пронајдеме во секој дом. Во фенг шуи огледалото се употребува за корекција на некои неправилности во просторот, но и за активација на проток на позитивната енергија.

При изборот на место каде ќе се постави огледалото треба да се земе во предвид дека огледалото го удвојува сето она што во него се огледува. Затоа огледалото кое се наога спроти неред и ѓубре ќе ја дуплира негативната енергија, додека огледалото во кое се огледува нешто убаво и вредно (како на пример, украс, слики или убаво уредена маса) ќе ја удвојуваат позитивната енергија.

Доколку го поставите огледалото во внатрешната страна на вратата на ормарот, треба да се внимава во него сè да е уредно посложено. За поттикнување на благосостојбата се препорачува спроти огледалата да се поставува вазна со цвеќе или здраво растение, кутија со накит или некој уметнички предмет.


Освен положбата, важен е и изгледот на огледалото. Тоа секако треба да биде едноделно, па така мозаик-огледалата и оние изработени од повеќе делови никако не се препорачуваат. Во фенг шуи не е поволно кога сликата се прекршува на повеќе делови. Затоа секогаш треба да се избира големо огледало од еден дел, фино обработено или со украсна рамка.
Никако не се препорачува да се постави огледало спроти влезот во домот бидејќи во тој случај целата енергија би се одбивала од него и веднаш би излегувала надвор. Освен тоа пожелно е да се избегнуваат огледалата во кујната за да не се удвојува “огнот” од шпоретот (премногу огнени елементи може да делуваат негативно на домашните). Исто така огледалото не треба да се поставува во спалната соба наспроти креветот. Огледалото може да го попречува сонот, а во традиционалното фенг шуи тоа се смета за трета личност во бракот. Пронајдете добра позиција на своето огледало, одржувајте го чисто и уживајте во благотворното струење на удвоената позитивна енергија во вашиот дом.

Боите во домот (фенг шуи)


Многу научни истражувања ја потврдиле теоријата за силното влијание на боите на нашето расположение, однесување, мисли, чувства и животната мотивација. Изборот на бои е исклучително важен, но и индивидуален. Секој ги доживува боите на различен начин. Правилно избраните бои може да не мотивираат, инспирираат или одморат, па според тоа обрнете внимание на тоа како одредена боја ја доживувате. Боите кои (свесно или несвесно) сме ги внеле во просторот често многу знаат да кажат за нас самите.

Фенг шуи му придава големо значење на правилниот избор на боите. Не постојат добри и лоши бои, туку поволни и неповолни бои за одреден дел од домот. При изборот на боите основен водич е теоријата на петте елементи. Освен самата нијанса, важен е и интензитетот. Во просторијата со поголема динамика (како дневна соба или кујна) се внесуваат поинтензицни, додека во просториите за одмор (како спалната соба) се користат поблаги нијанси. Не се препорачува користење на силни бои за големи површини (ѕидови, големи теписи и прекривки). Таквите бои во просторот се внесуваат со помали парчиња мебел, декор и украсни предмети. При изборот на боите, нивниот интензитет и карактеристики, обрнете внимание на вашата реакција на одредена боја. Важно е да се постигне хармонија во просторот и да се усогласи уредувањето по сопствен вкус.

Белата боја е добра подлога која помага при истакнувањето на други бои и предмети. Во Кина тоа е боја на жалоста, но истотака симболизира и цврстина. Светло белата боја е погодна за предворија. Кај простории во кои подолго се престојува се препорачува нијансирана бел (крем, нечиста бела, беж, седефесто бела и сл). Поволна е и за кујните.

Црната, ако правилно се употребува, може да создаде импресивна атмосфера или квалитетна позадина за други бои. Во спротивно може да делува депресивно. Се препорачува умерено да се употребува. Не е поволна за детски соби, трпезарии, како и за простории за рехабилитација.

Сивата боја е боја на компромис и рамнотежа, но исто така може да делува депресивно. Потребно е сивите премази да се одржуваат свежи за да не доведат до малодушност. Често создаваат службена, формална атмосфера. не се поволни за кујни, додека во работната соба и просторот за учење имаат поволно влијание.

Сината боја го намалува стресот и напнатоста, ја поттикнува мудроста, па често се користи и во спалните каде луѓето знаат често да се караат. Исто така симболизира самоувереност и трајност. Не се препорачуваат големи површини со сина боја во дневната соба и кујната.

Виолетовата боја се поврзува со интроспекција и медитација, како и со чесноста. Потемна нијанса е поволна за спалните соби и за просториите за одмор, додека посветлата виолетова (во која има прилично црвена) се употребува за поттикнување на динамиката.

Црвената е силна, поттикнувачка боја која се употребува за зголемување на активностите. Ако се чуствувате доволно исцрпено и ви недостасува енергија, внесете во својот дом црвена боја – ќе ви биде потребно неколку црвени цвеќиња, декоративно перниче или некој друг украсен предмет. Со црвената треба внимателно да се постапува и не смее да се внесува во големи количини како не би предизвикала раздразливост и хиперактивност. Не се препорачува во работната и спалната соба (освен во по некој детал заради зголемување на страста).

Портокаловата боја се поврзува со здравје, виталност, ентузијазам и оптимизам. Може да се употребува во простории кои се свртени кон север. Поволно влијае за потикнување на комуникација. Не се препорачува во работната или во спалната соба, додека е поволна во трпезаријата и дневната соба.

Розевата боја е смирувачка нијанса на црвена боја и е ислучително женствена боја. Ја зголемува романтиката и детската разиграност, па затоа е поволна за спални и детски соби.

Жолтата исклучително стимулира, а се поврзува со интелектот, долговечноста и доброто расположение. Ја симболизира енергијата на сонцето. Добра е за стимулирање на комуникациите, менталната енергија и бистрината на мислите. Поволна е за сите семејни и дневни простории. Силната нијанса е неповолна за спалната соба.

Зелената го поттикнува чувството на хармонија и мир. Тоа е смирувачка боја која се наоѓа помеѓу ладниот и топлиот дел на спектарот. Поволна е за работни и спални соби, а во светли нијанси и за кујните, додека не се препорачува за просториите во кои е пожелна голема динамика. Светлите тонови симболизираат раст, додека потемните тонови во големи количини можат да делуваат смирувачки.

Кафената боја има стабилизирачки ефект, но премногу кафена боја може да делува уморно. Не е поволна за постарите луѓе бидејќи се поврзува со есента. Прикладна е за работни простории.